Moć zemlje

Ovih dana sam pročitao još jednu knjigu od Janka Matka, pod naslovom „Moć zemlje”. Roman je o ljubavi plemkinje i seljaka. O ljubavi seljaka prema zemlji i njezinoj moći kojom osvaja svakog tko zna voljeti zemlju i prema njoj se odnositi sa dužnim poštovanjem i ljubavi.

Vera plemenita Jurčević je kćer pemenitaša Matije Jurčevića. Ohola je i gorda prema seljaku, voli jahanje kroz polja i vinograde. I nije joj žao ako nanese štetu usjevima seljaka. Jednog dana jašući tako kroz imanja upoznaje seljaka Juru Krnčevića, mladog seljaka. Te joj se jednom tom prilikom odbija maknuti sa puta. Kako je Vera bila ohola, odluči se osvetiti tom mladom seljaku, što i uspijeva. Ali mladi Jura uspijeva joj se osvetiti jednom prilikom sačekavši ju u šumi očita joj lekciju.

Nakon tog zadnjeg susreta ne prestaju misliti jedno o drugome. I u nekoliko susreta počinju polako osjećati međusobnu ljubav. Vera se počinje mijenjati, a i Jura također. Jednog dana Vera uspijeva se naći sa Jurom i izrazi mu ljubavi i zaprosi ga. I nakon nekoliko tjedna sklapaju brak. Na sablazan Verine obitelji. Koja ju se odriče. Jura veru nauči o ljubavi i moći zemlje, te se Vera mijenja i postaje prava seljanka. Ali njihova ljubav naprasno je prekinuta nesretnom smrti Jure i Vera počinje borbu za sina jedinca, te zemlju koju je naslijedila kako od obitelji, tako i od muža.

Roman opisuje kako se iz ljubavi ljudi mogu promijeniti, kolika je ljubav seljaka prema zemlji. Koliku moć ima zemlja prema seljaku, koji ju zna cijeniti. Mada rad na zemlji traži puno napora, ali zemlja zna uzvratiti seljaku sa obiljem plodova. Samo ako se čovjek prema zemlji odnosi sa dužnim poštovanjem.

Roman opisuje kroz ovaj predivan mladi par koliku moć ima zemlja nad čovjekom i seljakom. I sve se vrti oko te moći zemlje koju ona ima. Rad kroz zemlju i na zemlji zna biti gorak, ali kruh još slađi, ako se na zemlji radi onako kako zemlja traži od seljaka.

Roman ponovo opisuje svu gordost plemstva, svu gordost roditelja prema kćeri. Koja je iz ljubavi prema seljaku Juri je spreman se odreći plemstva, da bi bila uz svog muža, kojeg obožava. I koji ju ući koliku moć ima zemlja. Što do kraja života i Vera shvaća i ne bi više se mijenjala za ništa na svijetu.

Iz privatnog iskustva mi je poznata ta moć zemlje koja zna okupirati čovjeka, jer i sam obrađujem jedan mali komad vrta. Taj miris obrađivanja zemlje je neopisiv. Ti sami plodovi koje sam sam uzgojio su najslađi plodovi. Mada je bio gorak put do njihovog uzoja. Stoga se nadam da donekle poznajem tu moć zemlje o kojoj se priča u tom romanu.

Toliko od mene u ovom postu, čitamo se…

Lijep pozdrav

Crna svjetlosti

Oglasi