Ovisnost pušenje

Na pisanje ovog posta potaknula me je jedna blogerica sa drugog blog servisa. I u kojem je navela za mene porazne podatke, da sve mlađe osobe počnu pušiti. Već potkraj osnovne škole. I od većine koja je probala, njih jedno 10 posto nastavi pušiti.

Da,na žalost sve više djece i sve mlađa djeca počinju pušiti. Itime unose 4 000 vrste otrova, a najpoznatiji je nikotin, koji stvaraovisnost. Ovo je za mene strašan podatak. Od kojeg sam ostao bezriječi. I na žalost ti otrovi truju pluća pušaća. I ti otroviuzrokuju najgoru bolest, a ona se zove rak. A da o ostalim bolestimane spominjem.

Žalosnoje da je ta ovisnost o cigareti uhvatila tolike razmjere. I sve višemeđu mladima, koji već pod kraj osnovne škole počinju pušiti.Žalosno je vidjeti mlade osobe sa cigaretom u ruci i da tako mladiveć truju svoja pluća i tijelo. Da od najranije dobi su pokleknuliovoj ovisnosti. Nažalost još nisam čuo za neki program kojim bi se potaknulo mladeda ne pokleknu toj ovisnosti. I pitam se da li postoji? Sumnjam dapostoji zbog pohlepe duhanske industrije za kapitalom.

Ija sam na žalost pušač. Na sreću nisam počeo pušiti umladenačkoj dobi pušiti. Već u dosta zreloj dobi. Prije jednodeset godina, nakon smrti oca. Na žalost, više se ne sjećam pravograzloga koji me je potaknuo na tu žalosnu aktivnost. Možda nekaradoznalost, možda taj šok nakon smrti oca, jer njegovom smrti mise je život izokrenuo. Ali što god da je bilo, možda je ta smrtoca bila okidač za tu ovisnost. I od tada se nikako nisam mogaosnaći dovoljno snage da prestanem sa tom ružnom navikom. Bilo jenekoliko pokušaja, ali uvijek sam pokleknuo.

Ovaovisnost o cigareti je moja jedina ovisnost. Nikada nisam imaopotrebu da probam bilo koju vrstu droge. Nisam ni alkoholičar.Istina je da popijem ponekad u društvu neko piće, i na tome se zasada moja potreba za alkoholom zadržava. Ne naganjam žene niti samženskar. Tako da jedino je ta ovisnost u cigareti moja jedinaovisnost. I za koju se nadam da ću se jednog dana uspjetiosloboditi.

Tolikood mene u ovom postu, čitamo se…

Lijeppozdrav i hvala na posjeti

Crnasvjetlost

Oglasi